SoftSystem

Bezbednost i zdravlje na radu

Savremeni sistem fiskalizacije poreske uprave

Poslovne evidencije

Specijalizovana softverska rešenja

Bezbednost i zdravlje na radu

“BEZRA” je sistem koji automatizuje rad službe bezbednosti i zdravlja na radu. Kompanija i zaposleni mogu zakonsku obavezu evidentiranja pretvoriti u svoju prednost koristeći benefite uvođenja „BEZRA“ sistema.

Više informacija

Fiskalizacija poreske uprave

Fiskalizacija poreske uprave je rešenje namenjeno državama i njihovim poreskim upravama. Predstavlja najefikasniji sistem fiskalizacije jedne države, a zasniva se na potpisu svakog fiskalnog računa svakog poreskog obveznika od strane države. Podaci sa svim potrebnim informacijama se šalju poreskoj upravi na potpis i automatski zadužuju obveznika u evidenciji poreske uprave. Na taj način država ima u svakom momentu trenutan uvid.

Poslovne evidencije

Finansijko poslovanje Proizvodnja Obračun PDV
Robno poslovanje Komercijala Drajveri za fiskalne štampače
Materijalno poslovanje Osnovna sredstva Servis fiskalnih uređaja
Fakturisanje Obračun zarada
Maloprodaja - PC kasa
Više informacija

Brojač putnika

Pametni hoteli, kuće, fabrike, hale...

Automatizacija pekarske proizvodnje

Brojač putnika

Brojanje putnika je ovim sistemom u kombinaciji sa infrared kamerom, najtačnije i najpouzdanije rešenje za sve ustanove i kompanije koje žele da imaju informaciju o broju putnika u autobusu, liniji, vremenskom periodu...

Više informacija

Pametni hoteli, kuće, fabrike...

Pametni objekti su moderan sistem koji omogućava da se automatizuju procesi kao što su: osvetljenje, klimatizacija, kontrola ulaza, izlaza i prolaza, panik taster, mini bar i svih uređaja koji postoje kao potreba da se kontrolišu ili da se njima upravlja.

Više informacija

Automatizacija pekarske proizvodnje

Automatizacija proizvodnje u pekarskoj industriji je rešenje koje kontroliše automtski proces proizvodnje u skladu sa zadatim parametrima. Na osnovu recepture proizvoda, korisniku se automatski daju informacije o količini

Više informacija